Fremtidige muligheder med bredbånd

Internettet er kommet for at blive, og kapaciteten og mængden af datatrafik bare vokser og vokser. Derfor bliver flere ting efterhånden håndteret over nettet, og traditionelle forbindelser som tv-, telefon- og radiosignaler vil blive elimineret til fordel for det digitale alternativ, bredbånd. En af katalysatorerne til dette vil være fibernettet, som vil mangedoble hastighederne på bredbånd sammenlignet med i dag.

Når først fibernettet er blevet udbredt og taget i brug i hele landet, vil det give nye muligheder, ikke kun for privatforbrugeren, men for hele landets infrastruktur. Al kommunikation vil foregå over nettet, hvorved den generelle produktion vil stige, hvilket vil have positiv indvirkning på økonomien og BNP – set i et meget bredt perspektiv.
Fremtidige muligheder med bredbånd
For den enkelte forbruger vil det betyde, at det vil være muligt og ikke mindst nødvendigt at være online på en bredbåndsforbindelse en stadigt voksende procentdel af dagen. Fx vil flere funktioner som check-in ved lufthavne, køb og verificering af tog- og busbilletter, bestilling og betaling af produkter, afholdelse af møder, videoudlejning, store dataoverførsler, foregå over internettet. Grænsen mellem lokal lagring på ens egen harddisk og lagring på nettet og i Cloud’en vil blive ud, da data vil kunne hentes ligeså hurtigt fra internettet, som det vil kunne fra ens harddisk.

En anden fremtidig mulighed for bredbånd er integration med el-nettet, som indenfor få år vil blive gjort mere intelligent. På denne måde vil den private forbruger kunne overvåge og styre sit elforbrug via en fiberforbindelse, hvorved man mere præcist ville kunne tilpasse sit el-forbrug til sit aktuelle el-behov via de muligheder, internettet giver. Hvis man desuden selv producerer el via ens private vindmølle eller et decentralt kraftvarmeværk, vil det desuden også være muligt via nye bredbåndsforbindelser at gøre opmærksom på dette og så sælge og transportere ens overskydende el til andre forbrugere – alt sammen via internetforbindelsen, der vil blive meget mere rig i muligheder end dem, vi er vant til i dag.

Specielt her i efteråret 2012 er der opstået en ny tendens, nemlig muligheden for at kunne streame spillefilm og serier gennem services såsom Netflix, HBO Nordic og ViaPlay. Da disse videotjenester tilbyder HD-kvalitet, bliver der selvsagt stillet større krav til båndbredden. Derfor kan vi forvente at se et pres på internetudbyderne, hvor fiberforbindelserne kommer til at vinde store markedsandele.

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.