Fremtidige muligheder med bredbånd

Internettet er kommet for at blive, og kapaciteten og mængden af datatrafik bare vokser og vokser. Derfor bliver flere ting efterhånden håndteret over nettet, og traditionelle forbindelser som tv-, telefon- og radiosignaler vil blive elimineret til fordel for det digitale alternativ, bredbånd. En af katalysatorerne til dette vil være fibernettet, som vil mangedoble hastighederne på bredbånd sammenlignet med i dag.

Når først fibernettet er blevet udbredt og taget i brug i hele landet, vil det give nye muligheder, ikke kun for privatforbrugeren, men for hele landets infrastruktur. Al kommunikation vil foregå over nettet, hvorved den generelle produktion vil stige, hvilket vil have positiv indvirkning på økonomien og BNP – set i et meget bredt perspektiv.
Fremtidige muligheder med bredbånd
For den enkelte forbruger vil det betyde, at det vil være muligt og ikke mindst nødvendigt at være online på en bredbåndsforbindelse en stadigt voksende procentdel af dagen. Fx vil flere funktioner som check-in ved lufthavne, køb og verificering af tog- og busbilletter, bestilling og betaling af produkter, afholdelse af møder, videoudlejning, store dataoverførsler, foregå over internettet. Grænsen mellem lokal lagring på ens egen harddisk og lagring på nettet og i Cloud’en vil blive ud, da data vil kunne hentes ligeså hurtigt fra internettet, som det vil kunne fra ens harddisk.

En anden fremtidig mulighed for bredbånd er integration med el-nettet, som indenfor få år vil blive gjort mere intelligent. På denne måde vil den private forbruger kunne overvåge og styre sit elforbrug via en fiberforbindelse, hvorved man mere præcist ville kunne tilpasse sit el-forbrug til sit aktuelle el-behov via de muligheder, internettet giver. Hvis man desuden selv producerer el via ens private vindmølle eller et decentralt kraftvarmeværk, vil det desuden også være muligt via nye bredbåndsforbindelser at gøre opmærksom på dette og så sælge og transportere ens overskydende el til andre forbrugere – alt sammen via internetforbindelsen, der vil blive meget mere rig i muligheder end dem, vi er vant til i dag.

Specielt her i efteråret 2012 er der opstået en ny tendens, nemlig muligheden for at kunne streame spillefilm og serier gennem services såsom Netflix, HBO Nordic og ViaPlay. Da disse videotjenester tilbyder HD-kvalitet, bliver der selvsagt stillet større krav til båndbredden. Derfor kan vi forvente at se et pres på internetudbyderne, hvor fiberforbindelserne kommer til at vinde store markedsandele.

Kender du det?

Vi er en glad lille familie. Ikke overvældende rig, og med alle de problemer og udfordringer moderne familier har. Vi har hvad der skal til og forsøger at prioriterer og leve efter vores egne værdier, mens vi videregiver det vi synes vores dejlige unge skal have med i sin mentale rygsæk.

Hun er 9 år gammel, og udadvendt, velopdragen, kærlig – og lige på kanten til at blive teenager. Jeg tror man har en term der hedder tweenie der beskriver tilstanden når hormonerne ikke helt er begyndt at koge over, men småsimrer lige så stille.

Det, og så at vi ikke længere bare kan bestemme over hende. Hun er et frit menneske der lige så stille begynder at ville tage flere og flere beslutninger selv. Hun har håb og drømme der ikke nødvendigvis er de samme som vores. Vi skal lære at leve sammen med hinanden.

Og så lige pludselig eksploderer det hele og gulvtæppet bliver revet væk under den lykkelige enhed. Lillepigen er træt og nægter pure at rydde op på sit værelse (noge t hun fast gør om lørdagen inden udbetaling af lommepenge, men som hun har fået lov til at vente med, fordi en meget, meget vigtig veninde pludselig kunne lege). Og far (og især mor) kunne ikke lige håndtere det med overskud og ro som ville have været den logiske, pædagogiske måde at håndtere det på. Så pludselig er familien i oprør og alle opfører sg som om de er 5 år gamle……

Kender du det?

Jeg ved at der kommer til at være mange flere konflikter som denne. Jeg har læst artikler og blogs om emnet på internettet med min superhurtige bredbånd fra se.dk Og alligevel kommer det bag på mig hvor opslidende konflikterne er. Jeg glæder mig over at vi kommer nogenlunde ignnem dem og lærer at bliver venner igen bagefter, men jeg synes det ere svært. Ved ikke helt hvilket ben jeg skal stå på. Det hjælper mig altid når jeg ved hvad jeg vil have ud af konflikterne. Jeg harr læst flere bøger om emnet.

Dit kompetente barn, de kompetente voksne, lad dit barn være i fred og hvad ved jeg. Selvfølgelig skal hun være lykkelig, glad, stær – men også tilpasset og lære at følge reglerne – og gøre oprør.